Home / Services / Dedicated Devices

Dedicated Devices

We develop, design, implement, and deploy dedicated devices. These are automated or semi-automated manufacturing equipment. We supply feasibility studies, we test equipment, and we produce machines to order.

We work from your requirements, our experience, and a project's specific needs so as to ensure that we stand up to the heavy competition in this field and meet the requirements of even the most demanding clients.

„Jako přední dodavatel v automobilovém průmyslu musíme splňovat náročné požadavky na kvalitu každého dodaného dílu. Klíčová je pro nás jejich detailní výstupní kontrola. Proto jsme oslovili společnost DESSEQ. Díky univerzálnějšímu a přesnějšímu řešení pro provádění kontroly nám výrazně ubylo reklamací a snížila se míra manuální práce operátorů.“
Michal Brček, Production-Manufacturing Engineering Leader, NOVARES CZ Janovice

Assembly and Handling Equipment

Manufacturing Lines

Equipment for Specialized Processes

Equipment for Checking and Measuring